Faglige linker

  • alone
  • 1 kommentar

Jeg tar sikte på at jeg over tid skal kunne lage en oversikt over linker til skriftlige kilder som for eksempel utredninger, relevante dommer og forskningsartikler.

1 Comment

alone |

august 29, 20217:53 pm

Kartlegging av institusjonstilbud i Norge og utvalgte europeiske land
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
20.desember 2019 – Endelig rapport
https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005108

Leave A Reply To alone Cancel Reply

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.